Vi har i år 2 ærtesorter, slikærter og bønner

Avola: 

Tidlig sort. Meget søde og velsmagende ærter. 

Små bælge. 

 

Maxi gold:

Middel tidlig sort. Velsmagende. 

Middelstore bælge. 

 

Slikærter:

Slikærter eller sukkerærter. Bælgen kan spises.

 

Bønner:

Bønner eller haricots verts. Meget velsmagende grønne bønner.