Vi har i år 3 ærtesorter:

 

Avola: 

Tidlig sort. Meget søde og velsmagende ærter. 

Små bælge. 

 

Maxi golt:

Middel tidlig sort. Velsmagende. 

Middelstore bælge. 

 

 Utrillo:

 Sen sort. Meget lange bælge.