Pluk selv:

Jordbær             30kr/kg

Ærter                 30 kr/kg

Slikærter           30 kr/kg

Bønner              30 kr/kg

Sukkermajs:

1 stk       5 kr

10 stk    25 kr

50 stk  100 kr